Usługi informatyczne - Doradztwo i projektowanie

Optymalne, inteligentne, wysokiej jakości usługi i rozwiązania informatyczne dla biznesu i instytucji

Doradztwo i projektowanie


Optima.Systems oferuje usługi Doradcze i projektowe, obejmujące min. następujące zagadnienia:

  • Opracowanie analiz rynkowych i rekomendacji

  • Sporządzenie studium wykonalności i planów biznesowych

  • Przygotowanie i przeprowadzenie reorganizacji i optymalizacji procesów biznesowych

  • Przygotowanie i przeprowadzenie reorganizacji i optymalizacji zasobów IT (infrastruktura, serwery, sieci, sprzęt, bezpieczeństwo)

  • Opracowanie analiz, rekomendacji oraz realizacja planu działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa informatycznego, zapewnienia ochrony danych osobowych i wewnętrznych oraz zgodności formalno-prawnej (RODO)

  • Przygotowanie i wdrożenie systemów rozproszonych

  • Projektowanie aplikacji internetowych i intranetowych

 

Każdego Klienta obsługujemy w sposób indywidualny i spersonalizowany. Ofertę naszych usług i rozwiązań dopasowujemy do Klienta na podstawie analizy jego indywidualnych, konkretnych potrzeb i wymagań.

Nasze podejście i filozofia lojalności w obsłudze pozwala nam budować znaczące, oparte na zaufaniu, długoterminowe relacje z Klientem.

Odoo blok tekstu i zdjęcia 

Zorganizuj i zarządzaj swoją firmą lub instytucją w najbardziej profesjonalny, wydajny i efektywny operacyjnie i finansowo sposób!

Z przyjemnością podzielimy się z Tobą naszym 20-letnim doświadczeniem w branży usług informatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji.