PharmaLog

Funkcjonalność systemu

 

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

 

 • Użytkownik może wybrać metodę automatycznego i ręcznego procesowania zakupów.

 • Główny ekran modułu pokazuje format arkusza przechowywania. Niektóre pola mogą być "obserwowane wstecz" - poniższe dane są dostępne dla każdego produktu retrospektywnie przez okres 5 lat:
  - Zamówienia od dostawców i inne powiązane dane: zużycie miesięczne, mnożnik zapasów bezpieczeństwa, stan magazynowy, kwarantanna
  - Dane potwierdzenia dostawcy

  - Analiza zachowań dostawców - statystyki

  - Dane o otrzymanych towarach: od kogo, kiedy, ile i za jaką cenę

  - Dane o dostarczonych towarach, zwrotach i fakturach korygujących: kiedy, jaki kierunek sprzedaży, komu, ile, za jaką cenę

 • Biorąc pod uwagę planowaną sprzedaż, wygładzoną analizę niedoboru produktów, parametry sezonowe, parametry dostawcy, zapas i wykonane zamówienia, system tworzy automatyczne zlecenie, które może zostać zaakceptowane lub skorygować i stworzyć ponownie.

 • Istnieją różne statystyki, które łączą się z tym modułem:

  - Analiza klienta: pokazuje ilość, rozkład w czasie, skład i wartość zamówień i zwrotów dla każdego klienta i rodzaju klienta
  - Analiza marży wg klienta
  - Analiza produktu: czas i ilość wszystkich przemieszczeń produktu są przedstawione zgodnie z rodzajem produktu, grupą produktów i poszczególnymi produktami
  - Statystyki jednostki magazynowej: przemieszczenia są przedstawiane dla danej jednostki magazynowej, produktu, klienta, czasu (do minuty) oraz ilości
  - Statystyki braków i niedoborów produktów
  - Niezrealizowane zamówienia
  - Wiek towarów

Jesteś zainteresowany szczegółowym opisem PharmaLog? 

Z przyjemnością przedstawimy Ci specyfikację funkcjonalną i techniczną Pharmalog