PharmaLog - System logistyczny dla hurtowni farmaceutycznych

Od 30 lat zajmujemy się tworzeniem systemów informatycznych, które spełniają specjalne – przede wszystkim logistyczne, potrzeby informatyczne hurtowni farmaceutycznych

Odoo blok zdjęcia i tekstu

Leki - produkt specjalny

Produkty farmaceutyczne są produktami, które mają jedną z największych wartości gęstości i są dystrybuowane w dużych wolumenach. Ich dystrybucja od dziesięcioleci jest na czele rozwoju logistycznego. W tej branży pojawiają się najnowsze technologie. Farmaceutyki są również specjalnymi produktami, ponieważ ich dystrybucja wymaga najwyższego stopnia kontroli jakości i śledzenia ich obiegu.

Jednocześnie naturalnym celem firm zajmujących się dystrybucją farmaceutyczną jest rentowność, polegająca na optymalizacji pewnych zadań w dystrybucji, ograniczaniu kosztów i prowadzeniu operacji w sposób sprawny i wydajny.

Specjalne hurtownie

Firma prowadząca obrót hurtowy w obecnych czasach może tylko być rentowna, jeśli zna dostawców wszystkich swoich produktów, które dystrybuuje, ich ceny, zniżki i charakterystykę ich dystrybucji; jeśli może zaoferować konkurencyjne ceny oraz różne zniżki swoim klientom; jeśli może otrzymywać zapotrzebowania od swoich klientów i potrafi je realizować odpowiednio co do ilości, jakości i z odpowiednią dokładnością. Aby to osiągnąć, wszystkie informacje i dane muszą być zbierane i przechowywane odpowiednio przez wiele lat oraz analizowane pod kątem zakładanych  celów.  Można to osiągnąć wyłącznie jeśli posiada się nowoczesną platformę informatyczną.

Ze względu na specyfikę farmaceutyków i ich dystrybucję, hurtownicy prowadzą kilka specjalnego rodzaju magazynów poza typowymi magazynami wysokiego składowania i konfekcjonowania zamówień (takimi jak substancje specjalne np. psychotropowe, produkty wybuchowe, kwaśne i łatwopalne, produkty wymagające chłodnego i zimnego przechowywania, przechowywanie odpadów, próbki i kontrpróbki, surowce farmaceutyczne, depozyty dostawców i składy konsygnacyjne, wynajem magazynu itp.).

Najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych szybko pojawiają się w hurtowniach farmaceutycznych (technologie radiowe, urządzenia mobilne, automatyka)

Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

PharmaLog - specjalistyczny system informatyczny

Zaprojektowaliśmy system PharmaLog do dystrybucji farmaceutyków jako towarów specjalnych, a dzięki ciągłym innowacjom system doskonale nadaje się do zoptymalizowanego działania specjalistycznych hurtowni dystrybutorów. Zgodnie z wymaganiami Klienta, PharmaLog obsługuje jego obecnie użytkowane technologie komunikacji IT, techniki magazynowe i automatyzacji procesów, a także te z których korzystał poprzednio, jak również wypróbowane i przetestowane narzędzia.

U dystrybutora prowadzącego  ogólnokrajową sieć, np. 7 hurtowni, oferującego pełną gamę produktów (np. ponad dziesięć tysięcy) i posiadającego 500 terminali, PharmaLog działa tak samo wydajnie jak u innego małego hurtownika posiadającego 3 terminale, dystrybuującego ograniczony asortyment leków.

Jesteśmy w stanie zapewnić ręczne, półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane rozwiązania we wszystkich segmentach. Optymalizujemy nasz system pod kątem istniejących hurtowni i procesów naszego Klienta, a także pomagamy w jego modernizacji krok po kroku.

Odoo blok zdjęcia i tekstu

Jesteśmy w stanie zapewnić optymalne rozwiązania dla wszystkich hurtowni i magazynów, na wszystkich poziomach organizacji. Niektóre z tych specjalnych rozwiązań obejmują, ale nie są ograniczone do: 

 • Zarządzanie zapasami, które uwzględnia również dane historyczne dotyczące obrotów, analizę zachowań dostawców, sezonowość, cykle epidemii itp. 

 • Podział zapasów (więcej miejsc, realokacja, składy centralne) 

 • Lokowanie produktu (podwójna optymalizacja pozwalająca na najniższe koszty kompletacji i osiągnięcie najbardziej zrównoważonego podziału obciążenia pracowników) 

 • Kompletacja - picking (znajdowanie optymalnego zadania kompletacji, zawsze w oparciu o obciążenie pracą pracownika w danym momencie) 

PharmaLog nie jest modułem logistycznym systemu ERP, lecz odrębnym systemem, który łączy się z programem ERP firmy. PharmaLog został stworzony dla firm, w których dystrybucja jest "podstawową działalnością", a nie tylko jedną z wielu aktywności. 

W niektórych krajach spadek liczby znaczących hurtowni farmaceutycznych jest wieloletnim trendem, a jednocześnie rośnie liczba magazynów obsługiwanych przez jedną firmę. PharmaLog poradzi sobie ze zmieniającą się topologią biznesową branży: pojawienie się nowych obiektów, magazynów i lokalizacji do przeładunku, jak również ciągłego przemieszczania towarów i podziału zapasów.

Niezbędna farmaceutyczna kontrola jakości jest integralną częścią systemu (elektroniczna obsługa certyfikatów testowych, składu kwarantanny, śledzenia i wycofywania towaru).

Naszym Klientom przekazujemy udokumentowany i zwalidowany system.

PharmaLog - wersje systemu


PharmaLog enterprise,  pełna wersja


Moduł operacyjny

Połączenia systemu Klienta

Wprowadzanie zamówień (elektronicznie, terminal wysyłkowy)

Przygotowywanie faktur i dowodów dostawy, fakturowanie dla pełnych tras powrotnych

Fakturowanie finansowe - zniżki, upusty gotówkowe i zarządzanie rabatami

Kontrola faktur - rejestracja i parowanie faktur dostawców i kosztów dystrybucji

Rejestracja finansowa do systemu ERP


Moduł logistyczny

Zarządzanie zapasami - Zakupy (automatyczne i ręczne metody zakupów)

Odbiór towarów - zarządzanie kwarantanną - wydawanie

Kontrola jakości (tworzenie numerów QC, zarządzanie certyfikatami, wycofanie z obrotu)

Procesowanie zamówienia - konfekcjonowanie

 • Wsparcie technologii kompletacji (listy kompletacji, Pick by Light, Pick by Voice, RF i urządzenia mobilne z obsługą kodów kreskowych, automatyczna kompletacja)

 • Interaktywne połączenie za pomocą systemów Peem i Knapp, magazynowych oraz sterowania przenośnikami taśmowymi

 • Optymalizacje (inicjacja pojemnika do kompletacji, kompletacja, ekspedycja)

 • Wsparcie weryfikacji i ekspedycji za pomocą urządzeń RF

 • Magazyn – dokumentacja stanów magazynowych

 • Odkładanie i uzupełnianie towaru - optymalizacja

 • Zarządzanie specjalnym magazynem

 • Zarządzanie lokalizacjami i platformami cross-dockingowymi, ruchy towarów

Towary i stany magazynowe

Informacje zarządcze - statystyki

Utrzymanie kartotek głównych - Zarządzanie zmianą cen - Zamknięcie danych miesięcznych i dziennych

 

PharmaLog enterprise, wersja logistyczna

Moduł logistyczny – opisany powyżej

 

PharmaLog, wersja dla małych firm

Pełna wersja systemu ze zintegrowanymi funkcjami dla dystrybutorów o prostszej działalności  operacyjnej

 

Technologia PharmaLog

Kluczowe komponenty: serwery Linux, baza danych Oracle SQL, klienci Windows, klienci RF z platformą .NET

System może działać w infrastrukturze informatycznej zainstalowanej we własnym środowisku lub jest również dostępny dla Klienta w środowisku hostingowanym w wersji SaaS (wersja wynajmowana).

Odoo blok tekstu i zdjęcia