Optima.ADM

Funkcjonalność systemu


Optima.ADM


System obsługuje wszystkie działy i procesy w firmie zarządczej, w tym: administrowanie zasobami, płatności masowe, naliczanie, fakturowanie i rozliczanie czynszów, mediów i usług, windykację należności, rozliczanie kosztów eksploatacji, remontów i mediów, rozliczanie wspólnot, właścicieli indywidualnych i zbiorowych (Firma, Deweloper, Gmina, TBS).

Oprogramowanie systemu zbudowane jest jako jedna całość funkcjonalna, a przedstawiony podział na moduły jest czysto logiczny, wynikający ze struktury organizacyjnej, podziału kompetencji I nadawania uprawnień pracownikom.

Odoo blok tekstu i zdjęcia 

Jesteś zainteresowany szczegółowym opisem Optima.ADM? 

Z przyjemnością przedstawimy Ci specyfikację funkcjonalną i techniczną Optima.ADM