Optima.ADM - strategiczna platforma systemowa do zarządzania nieruchomościami

Od 20 lat zajmujemy się tworzeniem systemów informatycznych, które spełniają specjalne potrzeby informatyczne zarządców nieruchomości

Odoo blok zdjęcia i tekstu

Optima.ADM - specjalistyczny system informatyczny

Jako producent i dostawca oprogramowania dla branży Zarządzania Nieruchomościami o ugruntowanej pozycji rynkowej i ponad 20-letniej tradycji, sprawdzonego w zmieniającym się otoczeniu prawnym, biznesowym i technologicznym, jesteśmy wypróbowanym partnerem dla Klientów o zróżnicowanej skali działalności.

Począwszy od małych, kilkuosobowych firm, działających lokalnie, poprzez średnie, kilkudziesięcioosobowe przedsiębiorstwa o szerszym zasięgu operacyjnym, a kończąc na dużych, kilkusetosobowych, wielooddziałowych podmiotach o rozległej strukturze terytorialnej, zapewniamy każdemu z nich stabilną, nowoczesną, strategiczną platformę do Zarządzania Nieruchomościami – Optima.ADM.

Wieloletnie zaufanie Klientów zdobyliśmy dostarczając nowatorskie rozwiązania informatyczne.

Optima.ADM - charakterystyka systemu

Specjalistyczny

Uniwersalny system ERP spełniający wymagania podmiotów gospodarczych, ale wyposażony w bogatą, specjalizowaną funkcjonalność przeznaczoną dla Zarządców Nieruchomości. Zarządzanie dużą ilością nieruchomości i wspólnot rodzi problemy związane z wielokrotnym powielaniem rutynowych czynności dla wszystkich nieruchomości, mnogością rozliczeń pomiędzy zarządcą, wspólnotami, gminą oraz dostawcami mediów i usług, a także kontrolą finansową i techniczną poprawności rozliczeń.

Wielopodmiotowy

Zintegrowana obsługa operacyjna, księgowa i podatkowa w jednym systemie wielu niezależnych podmiotów gospodarczych – Wspólnot, Zarządcy, Gminy, TBS, Developera, itp.

Kompletny

Oprogramowanie systemu zbudowane jest jako jedna całość funkcjonalna, bez podziału na moduły – nie zastanawiasz się z wyprzedzeniem nad zakupem odpowiedniej ilości modułów, masz elastyczność w przydzielaniu uprawnień dowolnej liczbie pracowników zgodnie z kompetencjami.

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Kompleksowy

Obsługuje wszystkie działy i procesy w nowoczesnej firmie zarządczej, w tym : administrowanie zasobami, płatności masowe, naliczanie, fakturowanie i rozliczanie czynszów, mediów i usług, windykację należności, rozliczanie kosztów eksploatacji,  remontów i mediów, rozliczanie wspólnot, właścicieli indywidualnych i zbiorowych (Firma, Developer, Gmina, TBS).

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Skalowalny

Wielowymiarowa, bogata funkcjonalnie struktura wspiera firmy małe/kilkuosobowe oraz duże/wielooddziałowe, działające lokalnie i rozproszone terytorialnie, a ilość zarządzanych nieruchomości ograniczona jest tylko posiadanymi zasobami sprzętowymi i ludzkimi.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

Zautomatyzowany

Wykonywanie większości procesów masowo dla wszystkich zarządzanych nieruchomości, w skali setek tysięcy / milionów złożonych operacji jednocześnie, np. miesięczne obciążenia klientów są automatycznie naliczane, fakturowane i pojawiają się na kartotekach finansowych oraz we właściwych rejestrach VAT. Zapewnia to optymalizację kosztów zarządzania poprzez maksymalne ułatwienie i przyspieszenie obsługi dużej ilości podmiotów.

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Nowoczesny

Wykorzystanie do budowy systemu zaawansowanego technologicznie generatora aplikacji umożliwia instalację na posiadanej infrastrukturze teleinformatycznej albo w modelu chmurowym w komercyjnym centrum danych; płynną rozbudowę i skalowanie mocy systemu; pracę w sieciach lokalnych i rozległych poprzez internet; obsługę wielu odległych Oddziałów/Punktów Obsługi Klienta w jednym, centralnym systemie.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Bezpieczny

Zapewnia mechanizmy bezpieczeństwa zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, zabezpieczenie przed utratą, zniszczeniem lub manipulacją najważniejszego zasobu informacyjnego przedsiębiorstwa - m.in. podwójne logowanie; szyfrowanie oraz łatwy backup i odtwarzanie bazy danych; identyfikacja zmian; bardzo szczegółowy ale łatwy w administracji system praw dostępu do poszczególnych funkcji, uwzględniający strukturę firmy oraz kompetencje pracowników.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

Stabilny

Prowadzimy stały nadzór i utrzymanie systemu – każda instalacja jest przez nas monitorowana i dostosowywana do bieżących wymagań Klienta.

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Aktualny

System jest w sposób ciągły dostosowywany do aktualnych realiów prawno-ekonomicznych.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Elastyczny

Znaczny stopień parametryzacji umożliwia łatwe dopasowanie do potrzeb Klienta oraz samodzielne konfigurowanie zakresu informacyjnego i sposobów przetwarzania danych.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

Zintegrowany

Oprogramowanie systemu stanowi jedną całość opartą na jednej, wspólnej bazie danych i jednokrotnym wprowadzaniu informacji, eliminuje przetwarzanie przez poszczególne procesy niezgodnych, niespójnych danych, np. płatności masowe z systemu bankowego księgowane automatycznie stanowią podstawę do rozliczenia klienta i wspólnoty oraz windykacji należności. 

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Ergonomiczny

Wykorzystanie do budowy systemu zaawansowanego technologicznie generatora aplikacji zapewnia standaryzację interfejsu użytkownika w jednolitej konwencji prezentacji danych i sposobu obsługi, zgodnej z powszechnie uznawanymi standardami, przy uzyskaniu maksymalnej czytelności i informacyjności. Przyspiesza to proces wdrożenia systemu i szkolenia użytkowników oraz zmniejsza ilość błędów popełnianych przez operatorów.