Usługi zarządzania projektami


Systemy dopasowane - okres wdrożenia systemu

 • Oferujemy wsparcie w zakresie systemów, zarządzania hurtownią, organizacji pracy i personelu oraz zagadnień administracyjnych. Od 30 lat zgromadziliśmy olbrzymie doświadczenie w branży logistyki i informatyki. Polegając w głównej mierze na naszych własnych ekspertach, ale również w razie potrzeby na współpracujących z nami partnerach, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie które sprosta każdemu wymaganiu.

 • Uważamy, że dostosowanie systemu do indywidualnych oczekiwań i sytuacji danego Klienta jest jak najbardziej wskazane. Stosujemy metodologię tworzenia prototypów zadań rozwojowych systemu. W ten sposób ciągle udoskonalamy prototypy systemu, z pełnym zaangażowaniem i ciągłym monitorowaniem przez użytkowników, aż do momentu finalnego wdrożenia i uruchomienia produktu.  Metodologia ta kładzie nacisk na ścisłą relację i współpracę z użytkownikiem, a także jest w pełni wspierana przez technologię Magic, którą wykorzystujemy w naszej pracy rozwojowej od wielu lat. Poprzez skrócenie cykli rozwoju systemu i wyeliminowaniu konieczności kodowania w tradycyjny sposób, wysoce zintegrowana funkcjonalność umożliwia znacząco większą wydajność programowania i niezawodność, w stopniu kilka razy większym niż w tradycyjnym podejściu.

 • Modernizujemy bazy danych Klienta stworzone dotychczas i przenosimy je do nowej bazy danych

 • Klientowi przydzielamy  dedykowanego managera, który jest jego opiekunem i stałym punktem do kontaktu

 • Przeprowadzamy szkolenia użytkowników, administratorów i managerów. Prowadzimy sesje coachingowe, w różnych grupach użytkowników i kontynuujemy je do momentu, aż użytkownicy staną się biegli w samodzielnym użytkowaniu każdego programu w odpowiednich modułach systemu.

 • Nasi pracownicy biorą udział w produkcyjnym uruchomieniu systemu, tak długo jak to jest wymagane (zarządzanie instalacją i uruchomieniem). Zapewniamy, że operacyjne uruchomienie i użytkowanie systemu przebiega z sukcesem dzięki osobistej obecności na miejscu przez okres dni (a nawet tygodni!), aż do momentu gdy użytkownik będzie obsługiwał system z odpowiednią pewnością siebie.

 • Nasi Klienci mogą monitorować bieżące projekty poprzez nasz system wsparcia (helpdesk)

 • Dzięki zaangażowaniu partnerów z którymi współpracujemy, możemy zaoferować usługi spełniające potrzeby i oczekiwania nie związane wyłącznie z systemem logistycznym. Przykładowo, dostarczenie oprogramowania (finansowo-księgowego lub innych systemów administracyjnych), dostarczenie sprzętu (serwery IBM, HP, Sun lub inne, narzędzia komunikacyjne, narzędzia zarządzania kodami kreskowymi, itp.), jak również sprzętu i rozwiązań magazynowych (różne technologie magazynowe, elektroniczne systemy kontroli procesów wspierające kompletację, itp.).

Systemy Hosting (SaaS) - okres instalacji systemu

Użytkownikom pracującym na kilku stacjach roboczych, umożliwiamy dostęp do systemu PharmaLog na naszych serwerach w postaci platformy hostingowej, z następującymi usługami:

 • Zeskalowana w dół adaptacja w celu dopasowania do specyfiki Klienta

 • Instalacja systemu

 • Konwersja danych otrzymanych w stosownym formacie (kartoteka główna, obroty) do bazy danych PharmaLog

 • Szkolenie użytkowników systemu

 • Test poprzedzający produkcyjne uruchomienie, przeprowadzony w środowisku użytkowników Klienta

 • Zarządzanie w trakcie i po uruchomieniu – nasi pracownicy będą osobiście na miejscu podczas uruchomienia systemu

 • Dokumentacja użytkownika systemu PharmaLog, jak również walidacja i dokumentacja w obszarze kontroli i zapewnienia jakości


Zorganizuj i zarządzaj swoją hurtownią farmaceutyczną w najbardziej profesjonalny, wydajny i efektywny finansowo sposób!

Z przyjemnością podzielimy się z Tobą naszym 30-letnim doświadczeniem w branży hurtowni farmaceutycznych.