Usługi optymalizacji hurtowni farmaceutycznej


Racjonalizowanie i optymalizacja farmaceutycznej hurtowni kompletacyjnej jest zadaniem, z którym często się spotykamy, np. w przypadku budowania nowej hurtowni lub reorganizacji istniejącej, gdy zwiększa lub zmniejsza się obrót, gdy zaczynają lub kończą się zniżki, albo gdy zaczyna się lub kończy cykl sezonowości. Nie istnieje łatwy i prosty sposób na zaproponowanie dobrego rozwiązania ze względu na dużą liczbę czynników i zmiennych oraz wiele wymagań, które muszą zostać spełnione.

Pojawia się szereg fundamentalnych pytań, takich jak:

 • Ile jednostek magazynowych należy stworzyć?

 • Jaki rodzaj jednostek magazynowych jest potrzebny?

Jeśli znany jest konkretny zakres produktów, na te pytania można stosunkowo łatwo odpowiedzieć. Jednakże pojawiają się kolejne, bardziej szczegółowe:

 • Gdzie powinien być umieszczony każdy produkt?

 • Ilu należy zatrudnić pracowników kompletacji?

 • Na podstawie aktualnego obrotu w hurtowni, jaki będzie czas kompletacji?


Możemy Ci pomóc odpowiedzieć na tego typu pytania!


Kryteria optymalizacji

1. Masa krytyczna

 • Możemy zdefiniować masę krytyczną. Towar którego waga będzie przekraczała masę krytyczną, będzie mógł być umieszczany tylko na niższych regałach.

2. Pracownicy kompletacji

 • Wyobraźmy sobie proces kompletacji jako taśmociąg, na którym najsłabsze ogniwo, tj. najsłabszy pracownik kompletacji, określa prędkość całego procesu kompletacji.  Zakładając, że kompletacja w poszczególnych sekcjach nie przebiega jednolicie, pozostałe sekcje będą doświadczały spowolnienia. Ponieważ pracownicy kompletacji mają różną wydajność pracy, nie wystarczy mieć identyczne zadania kompletacji w poszczególnych sekcjach, ponieważ najsłabszy pracownik kompletacji spowalnia lepszych pracowników. Najlepszym sposobem działania jest stworzenie grup kompletacji i przypisanie do nich odpowiednio pracowników kompletacji.

3. Pojemność magazynowa

 • Podczas optymalizacji, celem jest osiągnięcie najniższego możliwego do uzyskania kosztu. Czas kompletacji dla poszczególnych jednostek magazynowych zależy od ich wysokości, rodzaju oraz odległości od ścieżki kompletacji. Z tego powodu, rodzaje jednostek magazynowych otrzymują mnożnik, który reprezentuje wielkość, o którą koszt kompletacji 1 opakowania z danej jednostki magazynowej jest większy w porównaniu do najłatwiejszej jednostki magazynowej z której może nastąpić kompletacja.

4. Wyłączenia

 • Możemy zadecydować, aby określone produkty lub grupy produktów nie będą umieszczane obok siebie. Możemy zorganizować całą naszą hurtownię według oddzielnych grup produktów i przeprowadzić optymalizację dla każdej z nich odrębnie. Możemy określić, żeby produkty o podobnych nazwach nie były umieszczane obok siebie, np. produkty których pierwsze cztery (czasem więcej, czasem mniej) litery nazwy są identyczne.


Optymalizacja w praktyce

Podczas gdy układ hurtowni pozostaje bez zmian, następują zmiany rynkowe do których należy się dostosować, np. nowe produkty wchodzące na rynek, wzrost obrotów dla aktualnych produktów albo usunięcie produktu z obrotu. Pod wpływem czynników zewnętrznych, optymalna na początku hurtownia powinna (może) zostać poddana modyfikacji już po kilku miesiącach. Mamy do wybory dwie metody:

 • Cykliczna optymalizacja hurtowni, np. dwa razy w roku, zgodnie z aktualną sytuacją na rynku

 • Ciągłe utrzymanie hurtowni na optymalnym poziomie. W takim przypadku w algorytmie optymalizacji można określić dla przykładu ilość produktów do przemieszczenia. Np. definiujemy pojemność w celu przemieszczenia 20 produktów w każdy piątek. W zdefiniowanym czasie, system wyszuka 20 produktów, których przemieszczenie wygeneruje największe oszczędności kosztów.

Zorganizuj i zarządzaj swoją hurtownią farmaceutyczną w najbardziej profesjonalny, wydajny i efektywny finansowo sposób!

Z przyjemnością podzielimy się z Tobą naszym 30-letnim doświadczeniem w branży hurtowni farmaceutycznych.